עורכי דין - דף הבית >> הימורים >> הימורים באינטרנט >> רישיון הימורים >>
יבוא ומכירת כרטיסי הגרלות מחו"ל

 הימורים

הימורים באינטרנט

האם כדאי להקים אתר הימורים

אתרי הימורים - כל השאלות

כיצד פועלים אתרי הימורים

האם זה חוקי ?

האם חוקי לנהל אתר הימורים

כיצד מקימים אתר הימורים

רישיון הימורים -יתרונות

מי בכלל צריך רישיון הימורים

סליקה לאתרי הימורים

מי מנפיק רישיון אתרי הימורים

רישיון הימורים

ממי כדאי לבקש רישיון הימורים

כרטיסי הגרלות מחו"ל

בית בהגרלה

אפליקצית הימורים ב-itunes

הימורים ב-Google Play

היזהרו מנוכלים

מיסוי פעילות ישראלית בחו"ל

על מקלטי מס בעולם

מיסוי בינלאומי

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

שש-בש ומשחקי מיומנות

רמי קלפים / קוביות 

גזר דין - הימורים לא חוקיים

גזר דין הימורים באינטרנט

גזר דין נגד בונה אתר הימורים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

מכירת כרטיסי הגרלות מחו"ל

מכירת כרטיסי הגרלות שנערכות בחו"ל (ארה"ב Powerballיבוא ומכירת כרטיסי הגרלות מחו"ל ועוד)

בארה"ב סכומי הזכיות בהגרלות הם עצומים בסדרי גודל של מאות מיליוני דולרים. לכן, בכל העולם קיימות סוכנויות אשר מוכרות כרטיסים שנרכשים במיוחד בארה"ב ונמכרים תמורת רווח ללקוחות מקומיים אשר להם אין גישה לקנות כרטיסים אלו.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

יבוא כרטיסי הגרלות מחו"ל

ייבוא כזה מעלה מספר בעיות חוקיות:

  1. החוק הישראלי אינו מתיר ארגון הימורים והגרלות, ומכירת כרטיסי הגרלות מחו"ל עלול להתפרש כארגון הימורים.

  2. ההגרלות בארה"ב אוסרות על מכירת כרטיסי הגרלה למי שאינו תושב.

  3. זוכה בהגרלה בארה"ב יקבל את הפרס באופן פרוש על פני שנים אלא אם יוותר על מחציתו.

  4. כדי לעורר אמינות בקרב רוכשי הכרטיסים יש להמציא את הכרטיסים פיזית לידיהם, שאם לא כן, כיצד יבטיחו את קבלת זכייתם במאות מיליוני דולרים? כלומר, יש לערוך בכל שבוע משלוח מארה"ב אשר עלויותיו מעמידות את כדאיות המסחר בכרטיסים בספק.

  5. יבוא הכרטיסים לישראל יצריך תשלום מע"מ על היבוא.

  6. כרטיסי הגרלה הינם פריט אסור ביבוא לישראל על פי תקנות המכס:

הנחיות ליישום צו המכס (איסור היבוא), התשס"ה-2005

א. כללי

צו המכס (איסור היבוא) התשס"ה- 2005, מחליף את צו המכס (הסדרת היבוא), התשמ"ז – 1986.

בהתאם לסעיף 2 לצו, הטובין המפורטים בתוספת אסורים ביבוא לישראל.

מסמך זה בא לפרט ולהבהיר במקרים הנחוצים את מהות האיסורים ולהסדיר את דרך התרת הטובין במקרים המיוחדים, כפי שיפורט להלן.

בהתאם לסעיף 4 לצו, "צו זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו". בהתאם, כאשר חיקוקים אחרים (חוקים, תקנות וצווים) אוסרים יבואם של טובין, יש לפעול גם על פיהם.

ב. רשימת הטובין האסורים ביבוא

...

5. כרטיסים ודברי פרסומת להגרלה או להימור, המסווגים בפרט 49.11, למעט כרטיסים ודברי פרסומת המתייחסים לסוגי הגרלות אשר ניתן מראש היתר לעריכתם בהתאם לסעיף 231(א) לחוק העונשין.

יבואן אשר בידו היתר בתוקף לעריכת סוגי הגרלה או הגרלות מסוימות מאת שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך (מנכ"ל משרד האוצר) בהתאם לסעיף 231(א) לחוק העונשין, יצרפו לרשימון היבוא כתנאי לשחרור הטובין מפיקוח המכס.

...

12 (ב): יבוא משחק אסור לצורך עריכת הגרלה שניתן היתר לעריכתה

יבואן אשר בידו היתר בתוקף לעריכת סוגי הגרלות או הגרלה מסוימת מאת שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך (מנכ"ל משרד האוצר) בהתאם לסעיף231(א)לחוק העונשין, ומבקש לייבא משחק אסור לצורך ביצוע אותה הגרלה, יפנה בכתב לפני היבוא אל הממונה על יח' פטור מותנה בבית המכס ת"א-יפו (להלן – הממונה) לשם קבלת אישור ליבוא באמצעות טופס מכס 81. הטופס יוגש בשלושה העתקים (מקור ושני העתקים המתאימים למקור) ויצורפו לו פרוספקטים של המשחקים האסורים נשוא הבקשה וצילום ההיתר לעריכת ההגרלה, האמור לעיל.

לאחר בדיקת הבקשה, הממונה ירשום את המלצתו ע"ג הטופס ויעביר אותו לגובה המכס אשר ירשום על הטופס האם בקשת היבואן מאושרת, כולה או חלקה, או נדחית, ומהם התנאים ליבוא הטובין. המקור והעתק אחד של הטופס יישלחו ע"י הממונה ליבואן והעתק נוסף יועבר ע"י הממונה לממונה בקרת יבוא בבית המכס ת"א-יפו בצרוף כל המסמכים שצורפו לבקשה, לצורך עריכת בקורת במועד מאוחר יותר אחר השימוש החוקי בטובין.

לאחר קבלת אישור גובה המכס רשאי היבואן לייבא את הטובין, בהתאם לאישור הגובה.

היבואן יצרף לרשימון היבוא כתנאי לשחרור הטובין מפיקוח המכס:

א) ההיתר לעריכת ההגרלה נשוא בקשתו לגובה.

דף המידע עודכן ביום 22.03.2006

קרא על: רישיון הימורים חוקי

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת:) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner