עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> בנקאות עסקית נבונה >>
כיצד לנהל אשראי בנקאי

בנקאות עסקית נבונה

חשבון בנק מוגבל

ניהול יחסי בנק לקוח

ניהול מסגרת אשראי בנקאי

עיקול מסגרת אשראי

ניהול בטוחות לאשראי בנקאי

שעבוד שוטף / שיעבוד צף

הוראות בנק ישראל

שאלות בעניין אשראי בנקאי

התגוננות מפני תביעה של בנק

ערבות לחובות בנקים

חובות לבנק ולנושים אחרים

הבראה או קריסה של חברות

התמודדות עם חברה בחובות

כתב תביעה,

כתב הגנה, התנגדות לתביעה

בקשת רשות להתגונן

הוצאה לפועל - יצוג חייבים

הכל על פשיטת רגל

חשבון מוגבל -שיקים חוזרים

חוק שיקים ללא כיסוי 

שערי דולר הסטוריים

מי אנחנו
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

כיצד לנהל אשראי בנקאי

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

כיצד לנהל אשראי בנקאי

בבואנו להקים עסק חדש, אנו מאמינים, באופן טבעי שהעסק יצליח ועד מהרה תיחטף הסחורה שאנו מוכרים מעל מדפי עסקנו. לכן שאיפת היזם מקים העסק היא להתחיל את עסקו גדול ככל האפשר עם מה שיותר סחורה על המדפים, גם על מנת שהלקוחות ימצאו אצלנו מבחר רחב. כמובן שה"סחורה" יכולה להיות כל דבר, לרבות שירות.

הקמת העסק דורשת מימון רב אשר בהעדר מקורות עצמאים ימצא בקבלת אשראי בנקאי. מצד שני, מניסיון של משרדנו, מרבית העסקים שנקלעו לקשיים או הגיעו להתמוטטות חשו בכך שקיימת בעיה רק כאשר הנק הודיע על סירובו לכבד שיקיםשלהם. על-כן, מערכת היחסים בין החברה לבין הבנק חשובה ביותר ויש לתת לה תשומת לב מיוחדת.

מצד אחד עיסוקו של הבנק הוא במתן אשראי והוא מעוניין להגדיל את היקף האשראי שהוא נותן ללקוחותיו, שכן ככל שיגדל האשראי ללקוחות, כך יגדלו רווחי הבנק. מצד שני, הבנק אינו מעוניין להסתכן במתן אשראי ללקוח אשר עלול להיקלע לקשיים. לכן, בצד שאיפתו להעניק אשראי גדול ככל שניתן ללקוחותיו, מבקש הבנק שכל אשראי כזה יכוסה בבטוחות מספקות, נזילות ככל הניתן.

עסק שנקלע לקשיים כלכליים יפנה באופן טבעי לבנקאי שלו ויבקש להגדיל את האשראי שקיבל עד עתה. ואולם, מנהל הסניף לא יגלה התלהבות רבה ממתן אשראי למי שעסקו כבר נמצא בקשיים, אלא אם ימציא בטוחות נוספות.

כמובן, שעסק שנמצא בחסר בטוחות ביחס לגודל האשראי שקיבל מהבנק מכניס שיקול נוסף למערכת השיקולים של הבנקאי השוקל להגדיל האשראי לחברה שנקלעה לקשיי תזרים: אם הבנק יסרב להעניק אשראי נוסף עלולה החברה להתמוטט ולהותיר את הבנק עם חוב אבוד. לכן, לעיתים יטה מנהל הסניף להוסיף ולכבד שיקים, כמובן עד לגבול מסוים, לאחריו לא יהסס למוטט את החברה .

למעשה נכונה האמרה שהבנק הוא כמו חבר שמוכן למסור לך מטריה רק בימי שמש.

ביום פתיחת חשבון הבנק יקבעו מספר כללים לאופן ניהול החשבון. במועד זה מנהל הסניף הלהוט לרכוש לקוח חדש, יטה להבטיח למנהל החברה הבטחות אשר קיומן חשוב ביותר לעתיד החברה .

על-כן, מנהל שקול יתן תשומת לב ראויה למערכת היחסים בין הבנק לחברה ויקפיד על מספר כללים במועד פתיחת החשבון ובמהלך ניהולו לאחר מכן:

 דרישת מסגרת אשראי גדולה ככל שניתן;

 הקטנת הבטוחות (בטחונות) שניתנות לבנק ככל שניתן;

 הסכמים עם הנהלת הסניף -בכתב;

 ניהול פעילות החברה באמצעות 2 בנקים שונים;

 קשר רציף ושוטף עם הבנקאי, בעיקר בשעה שהפעילות חורגת מן השגרה.

 

ראה הרחבה בעניין נושאים אלו בהמשך כללי עבודה עם בנק

מסגרת אשראי גדולה;

הקטנת הבטחונות;

הסכמים -בכתב;

ניהול ב-2 בנקים שונים;

קשר רציף עם הבנקאי,

קרא על ניהול מסגרת אשראי בנקאי

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner